Нормативно-правова база

(№344) ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення, виплати, розміри стипендіального забезпечення та Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам Луцького НТУ (Протокол №4 від 24.11.2015 р.).

(№479) Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам і аспірантам Луцького НТУ (Протокол №9 від 25.04.2017 р.)

(№520) Положення про наукову школу у Луцькому НТУ (Протокол №10 від 28.05.2019 р.)

(№550) Положення про навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії у Луцькому НТУ

(№552) Порядок проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат текстів рукописів кваліфікаційних робіт-проектів здобувачів вищої освіти, рукописів дисертацій та рукописів 

(№554) Положення про організацію вибору навчальних дисциплін та формування вибіркової складової навчальних і робочих навчальних планів у Луцькому НТУ

(№560) Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Луцького НТУ (Протокол №9 від 04.06.2020 р.)

(№561) Положення про відділ аспірантури та докторантури Луцького НТУ (Протокол №9 від 04.06.2020 р.)

(№562) Положення про порядок визначення результатів навчання здобувачів Phd отриманих у неформальній освіті (Протокол №9 від 04.06.2020 р.)

(№567) Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Луцького НТУ (Протокол №10 від 25.06.2020 р.)

(№573) Положення про індивідуальний навчальний план здобувача Луцького НТУ (Протокол №10 від 25.06.2020 р.)