ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Запрошуємо випускників, роботодавців, представників професійної спільноти та інших зацікавлених осіб (стейкхолдерів) взяти участь в обговоренні результатів реалізації освітньо-професійних програм Харчові технології” (спеціальність 181 Харчові технології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), “Іжиніринг переробних і харчових виробництв” (спеціальність 133 Галузеве машинобудування, перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти), Харчові технології та ресторанне господарство” (спеціальність 181 Харчові технології, другий (магістерський) рівень вищої освіти) та у розробці пропозицій щодо змін у цих програмах.

Ознайомитися із змістом освітніх програм та ліцензійними умовами можна за посиланням:

 

“Харчові технології” (бакалавр)

“Іжиніринг переробних і харчових виробництв” (бакалавр)

“Харчові технології та ресторанне господарство” (магістр)

“Іжиніринг переробних і харчових виробництв” (магістр)

Відгуки, рецензії, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм і методів навчання за освітньо-професійними програмами та заповнені анкети просимо надсилати на електронну пошту або адресу кафедри технологій і обладнання переробних виробництв Луцького НТУ: 

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 149.

тел. +38(0332)74-61-36

e-mail: kaf_opv@ukr.net  opv@lntu.edu.ua

 

Анкети опитування для освітньої програми «Харчові технології» (бакалаврський рівень)

Анкети опитування для освітньої програми «Харчові технології та ресторанне господарство» (магістерський рівень)

Результати опитування стейкхолдерів освітньої програми «Харчові технології»

Результати опитування стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Харчові технології та ресторанне господарство»

Відгуки

ОПП Харчові технології” (спеціальність 181 Харчові технології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Відгуки

ОПП “Іжиніринг переробних і харчових виробництв” (спеціальність 133 Галузеве машинобудування, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Відгуки

ОПП Харчові технології та ресторанне господарство” (спеціальність 181 Харчові технології, другий (магістерський) рівень вищої освіти).

Відгуки

ОПП “Іжиніринг переробних і харчових виробництв” (спеціальність 133 Галузеве машинобудування, другий (магістерський) рівень вищої освіти).