Обсяги державного замовлення

Максимальні обсяги державного замовлення при вступі для здобуття ступеня Бакалавра на основі Повної загальної середньої освіти

Обсяги державного замовлення для здобуття ступеня Бакалавра на основі ОКР Молодший спеціаліст

Обсяги державного замовлення для здобуття ступеня Магістр на основі Бакалавра