Освітні програми

Кафедра лісового господарства запрошує випускників, роботодавців, представників професійної спільноти та інших зацікавлених осіб (стейкхолдерів) взяти участь в обговоренні результатів реалізації освітньої програми “Лісове господарство” (спеціальність 205 Лісове господарство, перший (бакалаврський) та “Обладнання лісового комплексу” (спеціальність 133 Галузеве машинобудування другий (магістерський) рівні вищої освіти) та у розробці пропозицій щодо змін у цих програмах.

 

ОП "ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" БАКАЛАВР

ОП " ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ " МАГІСТР

 

Зауваження, пропозиції та уточнення зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо покращення якості освітньої програми приймаються на офіційну електронну пошту або адресу кафедри лісового господарства Луцького НТУ:

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 242.

тел. +30974526581

 

e-mail: forestry@lutsk-ntu.com.ua

 

Відгуки ОП "Лісове господарство"

Відгуки ОП "Обладнання лісового комплексу" (другий рівень вищої освіти)

 

ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ ОП