Освітній процес

Освітній процес

Освітній процес з дисциплін кафедри здійснюється в мультимедійних лекційних аудиторіях, лабораторіях та навчальних кабінетах. Для забезпечення якісної професійної підготовки фахівців-екологів при кафедрі створено 3 лабораторії – "екології", "моделювання та прогнозування стану довкілля", "загального землезнавства і ґрунтознавства", які повноцінно використовуються у навчальному процесі. Практичні навики студенти отримують і закріплюють під час загально-екологічної, ландшафтно-екологічної, виробничої, переддипломної, науково-дослідницької та асистентської практик. Базою практик (і водночас основними роботодавцями) є промислові підприємства м. Луцька, науково-дослідні організації агроекологічного, радіоекологічного, геоінформаційного профілю, міські та обласні управління екології, установи природно-заповідного фонду Волинської області.