Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні