Освітньо-професійна програма спеціальності 101 Екологія