Освітня програма "Туризм", спеціальність 242 - Туризм (бакалавр)