Правила прийому 2019

I. Загальні положення

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

IV .Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Луцького НТУ

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XII. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

XIV. Особливості прийому на навчання до Луцького НТУ іноземців та осіб без громадянства

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Луцького НТУ

  

Додаток 1 -  Перелік спеціальностей Луцького НТУ особливої підтримки

Додаток 2 - Порядок прийому електронних заяв

Додаток 3 Правила прийому до аспіратури

Додаток 4 - Перелік спеціальностей  для здобуття ступеня магістра 

Додаток 5 - Перелік спеціальностей для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста

Додаток 6 - Розподіл ліцензованих обсягів між конкурсними пропозиціями Луцького НТУ

Додаток 7 - Таблиця переведення середнього бала документа ПЗСО

Додаток 8 - Матеріали для розробки технічного завдання 

Додаток 9 - Полодження про студентські гуртожитки Луцького НТУ

 

Скачати правила прийому 2019 р.