Спеціальність 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Автомобільний транспорт)»

Спеціальність 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

(Автомобільний транспорт)»

 

Фахівець з транспортних технологій - це затребувана професія на ринку праці, оскільки високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг спричиняє необхідність пошуку раціональних шляхів транспортного обслуговування, обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій.

Якісна організація перевезень вантажів і пасажирів є визначальним показником діяльності транспортної галузі. Для досягнення високого рівня цього показника необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної роботи у сфері використання, розвитку і проектування транспортних систем, які залежить від багатьох складових, таких як: особливості формування пасажиропотоків,  характеристики вулично-дорожньої мережі, якість організації перевізного процесу, організація дорожнього руху, якість технічного стану рухомого складу, а також кадрове забезпечення галузі. Перед галуззю ставляться нові завдання щодо підвищення якості транспортних послуг, які не тільки мають бути конкурентоспроможними на внутрішньому транспортному ринку, але й відповідати світовим стандартам.

Цим вимогам повною мірою відповідають випускники спеціальності «Транспортні технології».

 

Сфера професійної діяльності випускника:

-організація доставки вантажів і пасажирів;

- організація та управління дорожнім рухом;

- транспортно-експедиторська діяльність;

- обґрунтування і розробка логістичних систем;

- аналіз вантажопотоків;

-організація маршрутів перевезень пасажирів;

- формування структури і раціональне використання парку рухомого складу;

- організація та управління структурами автотранспортного комплексу;

- організація митного контролю та міжнародних перевезень;

-розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів;

- організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах;

-  організація і управління роботою технологічних служб;

-підрозділи поліції;

- організація управлінської та маркетингової діяльності на підприємстві.