СТАЖУВАННЯ ТА ОБМІН ДОСВІДОМ

У Луцькому НТУ приділяють велику увагу організації та проведенню підвищення кваліфікації (стажуванню) своїх науково-педагогічних працівників, обміну досвідом та зміцненню зв’язків із провідними вищими навчальними закладами та науково-дослідними організаціями в Україні та за її межами. Кожен науково-педагогічний працівник кафедри технологій і обладнання переробних виробництв не рідше ніж один раз на п’ять років проходить підвищення своєї кваліфікації (стажування) з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому рівні. Викладачі кафедри проходять стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях як в Україні, так і за кордоном. Тематика стажування визначається викладачем відповідно до дисциплін, які він викладає, або напряму його наукових досліджень. Після проходження стажування викладач отримує документ, який підтверджує проходження підвищення кваліфікації (стажування).           

 

Свідоцтва та сертифікати

(підвищення кваліфікації (стажування) і обмін досвідом (запрошені лектори)).

 

Усі викладачі нашої кафедри успішно закінчили спеціалізований курс навчання «Моделювання та випуск конструкторської документації в Pro/ENGINEER Wildfire 5.0».

 

На запрошення Берлінського технічного університету наші викладачі провели цикл лекцій для слухачів-стажистів в рамках освітньої програми «Болашак».

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/vikladachi-luckogo-ntu-v-berlinskomu-tehnichnomu-universiteti 

Викладачі нашої кафедри отримали дипломи магістрів за спеціальністю 181 Харчові технології у Таврійському державному агротехнологічному університеті ім. Д. Моторного.

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/vikladachi-luckogo-ntu-otrimali-diplomi-magistriv-u-tavriyskomu-universiteti

 

Луцький НТУ налагоджує співпрацю у харчовій галузі з Таврійським державним агротехнологічним університетом ім. Д. Моторного.

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/luckiy-ntu-nalagodzhuie-spivpracyu-u-harchoviy-galuzi