Технічний коледж

Директор:
Герасимчук Олег Олександрович

вул.Конякіка, 5, м.Луцьк, 43023
5 Koniakina st., Lutsk 43023, Ukraine
tel/fax:
+38 (03322) 28-05-50
http://tk.lntu.edu.ua/

tk@lntu.edu.ua

 

13 листопада 2003 року –    згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 756 створено технічний коледж, який розміщений на площах  професійно – технічного училища ЛНТУ.

Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти, на базі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціальностями:

 

галузь знань 0501 “Інформатика та обчиснювальна техніка”, 

напрям підготовки 6.050102 “Комп'ютерна інженерія”, 

спеціальність 5.05010201 “Обслуговування комп'ютерних систем і мереж”;

галузь знань 0701 “Транспорт і транспортна інфраструктура”.

напрям підготовки "Автомобільне господарство"

спеціальність 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

напрям підготовки 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

спеціальність 5.05160203 “Моделювання та конструювання промислових виробів”;

галузь знань 1401 “Сфера обслуговування”, 

напрям підготовки 6.140102 “Побутове обслуговування”, 

спеціальність 5.14010201 “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”.

Всі спеціальності акредитовані.

 


В 2011 році Технічним Коледжем ЛНТУ ліцензовано ще три спеціальності, а саме:

галузь знань 0202 “Мистецтво”, 

напрям підготовки 6.020207 “Дизайн”, 

спеціальність 5.02020701 “Дизайн”;

галузь знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”, 

напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”, 

спеціальність 5.03060101 “Організація виробництва”;

галузь знань 0507 “Електротехніка та електромеханіка”, 

напрям підготовки 6.050701 “Електротехніка та електро технології”, 

спеціальність 5.05070103 “Електропостачання”.

Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ МОН України № 161 від 02.06.1993р.)», «Положенням про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І – ІІ рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 25.04.2001р. № 341), а також власним Положенням затвердженим на засіданні Вченої ради Луцького національного технічного університету протокол № 10 від 24.04.2008р. та статутом ЛНТУ затвердженим в установленому порядку ( наказ Міністерства освіти і науки України № 438 від 21 травня 2008 року).

В 2007 році коледж успішно пройшов акредитацію зі спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки», в 2008 році – зі спеціальностей «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та «Моделювання та конструювання виробів народного вжитку», в 2009 році – зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

 

В структурі коледжу є:

 — відділення загальноосвітньої підготовки та підготовки молодших спеціалістів;

 — дев’ять методичних (циклових) комісій;

 — навчальні кабінети та лабораторії (28 шт.);

 — навчально-виробничі майстерні (6 шт.);

 — гуртожиток на 360 місць;

 — бібліотека з читальним залом та книгосховищем;

 — спортивна база (спортзал, стадіон);

 — актова зала на 220 місць;

 — їдальня на 160 місць.

 

Коледж розміщений на території 2,0 га., комплекс складається з чотириповерхового навчально-адміністративного корпусу та навчально-лабораторного корпусу, п'ятиповерхового гуртожитку.

   Згідно з паспортом навчального закладу загальна площа приміщень становить 9430 кв.м. У коледжі налічується 28 кабінетів та лабораторій, які розміщені в навчально-адміністративному корпусі та лабораторному корпусі. Всі кабінети та лабораторії обладнані відповідно до вимог діючих навчальних планів, паспортизовані, проводять свою роботу за планами, затвердженими заступ­ником директора з навчальної роботи.

 У коледжі створено 3 комп’ютерні класи, де розміщено 30 ПК. При цьому використовуються сучасні моделі комп’ютерів.

На базі коледжу створено веб-портал та локальну мережу між навчальними кабінетами і лабораторіями, що дає змогу викладачам і студентам користуватися мережею Internet. На сьогодні в коледжі запроваджено постійний високоякісний та швидкий доступ до Інтернету, що дає змогу підвищити рівень знань студентів та фахову майстерність викладачів за посередництвом сучасних технологій.