Туризм, Економіка, Міжнародні економічні відносини