Відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації

В.о. начальника відділу:

Доктор економічних наук, професор

КУЗЬМАК Олена Миколаївна

Tел.: +38 (097) 159-33-68

E-mail: ncpo@lntu.edu.ua

Мета діяльності Відділу полягає в реалізації цілей та стратегії Луцького НТУ через внутрішнє забезпечення якості вищої освіти.

Основним завданням Відділу є забезпечення функціонування Системи внутрішнього забезпечення якості, що передбачає:

вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для внутрішнього забезпечення якості;

забезпечення функціонування процесів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

            сприяння впровадженню та функціонування студентоцентрованого підходу до навчання і викладання;

– здійснення моніторингу та оцінювання якості освітніх програм;

– організація та супровід оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Луцького НТУ;

– забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Луцького НТУ і здобувачів вищої освіти тощо;

– розробку і удосконалення нормативної бази Луцького НТУ щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, дотримання принципів академічної доброчесності, розвитку освітнього середовища у Луцькому НТУ;

організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості, дотримання принципів академічної доброчесності;

Положення про відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації

Працівники:

МАРТИШ Алла Василівна

Посада: провідний фахівець

Контактна інформація

Tел.: +38(095) 651-79-80

Факс: 

 E-mail: ncpo@lntu.edu.ua

 

КЛИМОВЕЦЬ Оксана Федорівна

Посада: фахівець І категорії

Контактна інформація

Tел.: +38 (050) 854-09-77

 E-mail: ncpo@lntu.edu.ua

 

КАНАГЕЄВ Олександр Олександрович

Посада: провідний фахівець

Контактна інформація

Tел.: +38 (095) 460-10-71

    E-mail: ncpo@lntu.edu.ua

 

Заходи проведені відділом

 

Звіт про роботу відділу