Вступникам на спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)