Зустрічі зі здобувачами

1. Зустріч із здобувачами спеціальності 232 Соціальне забезпечення (ОП «Соціальне забезпечення» (бакалаврський рівень)) від 16.12.2020 р.

2. Зустріч із здобувачами спеціальностей 181 Харчові технології (ОП «Харчові технології» (бакалаврський рівень) та «Харчові технології та ресторанне господарство» (магістерський рівень)) і 133 Галузеве машинобудування (ОП «Інжиніринг переробних і харчових виробництв» (магістерський рівень)) від 23.12.2020 р.

3. Зустріч із здобувачами спеціальності 133 Галузеве машинобудування (ОП «Галузеве машинобудування» (доктор філософії) від 03.02.2021 р.

4. Зустріч із здобувачами спеціальності 208 Агроінженерія (ОП «Агроінженерія» (бакалаврський рівень)) від 10.02.2021 р.

5. Зустріч із здобувачами спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (ОП «Будівництво та цивільна інженерія») від 10.02.2021 р.

6. Зустріч із здобувачами спеціальності 071 Облік і оподаткування (ОП «Облік і оподаткування» (бакалаврський рівень) та (магістерський рівень)) від 11.02.2021 р.

7. Зустріч із здобувачами факультету бізнесу та права від 12.02.2021 р.

8. Зустріч із здобувачами спеціальності 263 Цивільна безпека (ОП «Цивільна безпека» (бакалаврський рівень) та (магістерський рівень)) від 16.02.2021 р.

9. Зустріч із здобувачами факультету транспорту та механічної інженерії від 17.02.2021 р.

10. Зустріч із здобувачами спеціальності 205 Лісове господарство (ОП «Лісове господарство») від 17.02.2021 р.

11Зустріч із здобувачами спеціальності 014.11 Середня освіта  (Фізична культура) ОП Середня освіта  (Фізична культура) (бакалаврський рівень) від 26.02.2021 р. 

12. Зустріч із здобувачами спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа (ОП «Готельно-ресторанна справа») та 242 Туризм (ОП «Туризм» )від 17.03.2021 р.

13. Зустріч із здобувачами спеціальностей 123 Комп’ютерна інженерія (ОП «Комп’ютерна інженерія») від 27.03.2021 р.

14. Зустріч із здобувачами спеціальностей 081 Право (ОП «Право») від 30.03.2021 р.

15. Зустріч із здобувачами спеціальностей 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») від 06.04.2021 р.