Зворотний зв’язок з гарантами освітніх програм

Гарант першого (бакалаврського) рівня 241 Готельно-ресторанна справа - o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua
Гарант другого (магістерського) рівня 242 Туризм - m.lepkiy@lutsk-ntu.com.ua
Гарант першого (бакалаврського) рівня 242 Туризм - tuchyk78@gmail.com